نتیجه خلاصه بازی استقلال خوزستان تراکتورسازی پنجشنبه 23 دی 95

نتیجه و خلاصه بازی استقلال خوزستان و تراکتورسازی پنجشنبه 23 دی 95  
نتيجه بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازي
23 دي 95 , دانلود خلاصه بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازي 23 دي 95 ,
دانلود گلهای بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازي جمعه 23 دي 95 , نتيجه و
خلاصه بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازي جمعه 23 دي95 , خلاصه بازي های
لیگ برتر فوتبال دي 95 , دانلود بازي های لیگ برتر فوتبال 95 , دانلود
خلاصه بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازي , نتيجه بازي استقلال خوزستان و
تراکتورسازي 95 , خلاصه بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازي 23

نتیجه و خلاصه بازی استقلال خوزستان و تراکتورسازی پنجشنبه 23 دی 95 
نتیجه و خلاصه بازی استقلال خوزستان و تراکتورسازی پنجشنبه 23 دی 95  
نتيجه بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازي
23 دي 95 , دانلود خلاصه بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازي 23 دي 95 ,
دانلود گلهای بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازي جمعه 23 دي 95 , نتيجه و
خلاصه بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازي جمعه 23 دي95 , خلاصه بازي های
لیگ برتر فوتبال دي 95 , دانلود بازي های لیگ برتر فوتبال 95 , دانلود
خلاصه بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازي , نتيجه بازي استقلال خوزستان و
تراکتورسازي 95 , خلاصه بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازي 23

نتیجه و خلاصه بازی استقلال خوزستان و تراکتورسازی پنجشنبه 23 دی 95 
خلاصه بازی استقلال خوزستان و تراکتورسازی 23 دی 95  
 نتيجه و خلاصه بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازي 23 دي 95
 
بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازي پنجشنبه 23 دي 95
 
نتيجه و خلاصه بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازي - لیگ برتر 95
 
دانلود گلهای بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازي - لیگ برتر - پنجشنبه 23 دي 95
 
 
تیم تراکتورسازي پس از پیروزی در نیمه نهایی جام حذفی و صعود به فینال
در اولین ديدار نیم فصل دوم لیگ برتر  میهمان تیم استقلال خوزستان است
 
 
تاریخ برگزاری بازي:پنجشنبه 23 دي 95  -  ساعت 15:30
 
 
 
 

خلاصه بازی استقلال خوزستان و تراکتورسازی 23 دی 95 
نتیجه و خلاصه بازی استقلال خوزستان و تراکتورسازی - لیگ برتر 95  
 نتيجه و خلاصه بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازي 23 دي 95
 
بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازي پنجشنبه 23 دي 95
 
نتيجه و خلاصه بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازي - لیگ برتر 95
 
دانلود گلهای بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازي - لیگ برتر - پنجشنبه 23 دي 95
 
 
تیم تراکتورسازي پس از پیروزی در نیمه نهایی جام حذفی و صعود به فینال
در اولین ديدار نیم فصل دوم لیگ برتر  میهمان تیم استقلال خوزستان است
 
 
تاریخ برگزاری بازي:پنجشنبه 23 دي 95  -  ساعت 15:30
 
 
 
 

نتیجه و خلاصه بازی استقلال خوزستان و تراکتورسازی - لیگ برتر 95 
خلاصه بازی استقلال خوزستان و تراکتورسازی - لیگ برتر 95  
 نتيجه و خلاصه بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازي 23 دي 95
 
بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازي پنجشنبه 23 دي 95
 
نتيجه و خلاصه بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازي - لیگ برتر 95
 
دانلود گلهای بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازي - لیگ برتر - پنجشنبه 23 دي 95
 
 
تیم تراکتورسازي پس از پیروزی در نیمه نهایی جام حذفی و صعود به فینال
در اولین ديدار نیم فصل دوم لیگ برتر  میهمان تیم استقلال خوزستان است
 
 
تاریخ برگزاری بازي:پنجشنبه 23 دي 95  -  ساعت 15:30
 
 
 
 

خلاصه بازی استقلال خوزستان و تراکتورسازی - لیگ برتر 95 
دانلود گلهای بازی استقلال خوزستان و تراکتورسازی - لیگ برتر - پنجشنبه 23 دی 95  
 نتيجه و خلاصه بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازي 23 دي 95
 
بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازي پنجشنبه 23 دي 95
 
نتيجه و خلاصه بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازي - لیگ برتر 95
 
دانلود گلهای بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازي - لیگ برتر - پنجشنبه 23 دي 95
 
 
تیم تراکتورسازي پس از پیروزی در نیمه نهایی جام حذفی و صعود به فینال
در اولین ديدار نیم فصل دوم لیگ برتر  میهمان تیم استقلال خوزستان است
 
 
تاریخ برگزاری بازي:پنجشنبه 23 دي 95  -  ساعت 15:30
 
 
 
 

دانلود گلهای بازی استقلال خوزستان و تراکتورسازی - لیگ برتر - پنجشنبه 23 دی 95 
دانلود گلهای بازی استقلال خوزستان و تراکتورسازی  
 نتيجه و خلاصه بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازي 23 دي 95
 
بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازي پنجشنبه 23 دي 95
 
نتيجه و خلاصه بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازي - لیگ برتر 95
 
دانلود گلهای بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازي - لیگ برتر - پنجشنبه 23 دي 95
 
 
تیم تراکتورسازي پس از پیروزی در نیمه نهایی جام حذفی و صعود به فینال
در اولین ديدار نیم فصل دوم لیگ برتر  میهمان تیم استقلال خوزستان است
 
 
تاریخ برگزاری بازي:پنجشنبه 23 دي 95  -  ساعت 15:30
 
 
 
 

دانلود گلهای بازی استقلال خوزستان و تراکتورسازی 
نتیجه و خلاصه بازی نفت تهران و استقلال 23 دی 1395  
نتيجه بازي نفت تهران و استقلال 23 دي 95 ,
دانلود خلاصه بازي نفت تهران و استقلال 23 دي 95 , دانلود گلهای بازي نفت
تهران و استقلال پنجشنبه 23 دي 95 , نتيجه و خلاصه بازي نفت تهران و
استقلال پنجشنبه 23 دي95 , خلاصه بازي های لیگ برتر فوتبال دي 95 , دانلود
بازي های لیگ برتر فوتبال 95 , دانلود خلاصه بازي نفت تهران و استقلال ,
نتيجه بازي نفت تهران و استقلال 95 , خلاصه بازي نفت تهران و استقلال 23 دي
95 , گلهای بازي نفت تهران و استقلال 23 دي 95 ,
 نتيجه و خلاصه بازي نفت تهر

نتیجه و خلاصه بازی نفت تهران و استقلال 23 دی 1395 
نتیجه و خلاصه بازی نفت تهران و استقلال 23 دی 95  
نتيجه بازي نفت تهران و استقلال 23 دي 95 ,
دانلود خلاصه بازي نفت تهران و استقلال 23 دي 95 , دانلود گلهای بازي نفت
تهران و استقلال پنجشنبه 23 دي 95 , نتيجه و خلاصه بازي نفت تهران و
استقلال پنجشنبه 23 دي95 , خلاصه بازي های لیگ برتر فوتبال دي 95 , دانلود
بازي های لیگ برتر فوتبال 95 , دانلود خلاصه بازي نفت تهران و استقلال ,
نتيجه بازي نفت تهران و استقلال 95 , خلاصه بازي نفت تهران و استقلال 23 دي
95 , گلهای بازي نفت تهران و استقلال 23 دي 95 ,
 نتيجه و خلاصه بازي نفت تهر

نتیجه و خلاصه بازی نفت تهران و استقلال 23 دی 95 
بازی استقلال خوزستان و تراکتورسازی پنجشنبه 23 دی 95  
 نتيجه و خلاصه بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازي 23 دي 95
 
بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازي پنجشنبه 23 دي 95
 
نتيجه و خلاصه بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازي - لیگ برتر 95
 
دانلود گلهای بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازي - لیگ برتر - پنجشنبه 23 دي 95
 
 
تیم تراکتورسازي پس از پیروزی در نیمه نهایی جام حذفی و صعود به فینال
در اولین ديدار نیم فصل دوم لیگ برتر  میهمان تیم استقلال خوزستان است
 
 
تاریخ برگزاری بازي:پنجشنبه 23 دي 95  -  ساعت 15:30
 
 
 

ا

بازی استقلال خوزستان و تراکتورسازی پنجشنبه 23 دی 95 
استقلال خوزستان و تراکتورسازی پنجشنبه 23 دی 95  
 نتيجه و خلاصه بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازي 23 دي 95
 
بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازي پنجشنبه 23 دي 95
 
نتيجه و خلاصه بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازي - لیگ برتر 95
 
دانلود گلهای بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازي - لیگ برتر - پنجشنبه 23 دي 95
 
 
تیم تراکتورسازي پس از پیروزی در نیمه نهایی جام حذفی و صعود به فینال
در اولین ديدار نیم فصل دوم لیگ برتر  میهمان تیم استقلال خوزستان است
 
 
تاریخ برگزاری بازي:پنجشنبه 23 دي 95  -  ساعت 15:30
 
 
 

ا

استقلال خوزستان و تراکتورسازی پنجشنبه 23 دی 95 
دانلود گلهای بازی استقلال خوزستان و تراکتورسازی - لیگ برتر - پنجشنبه 23 دی 95  
 نتيجه و خلاصه بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازي 23 دي 95
 
بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازي پنجشنبه 23 دي 95
 
نتيجه و خلاصه بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازي - لیگ برتر 95
 
دانلود گلهای بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازي - لیگ برتر - پنجشنبه 23 دي 95
 
 
تیم تراکتورسازي پس از پیروزی در نیمه نهایی جام حذفی و صعود به فینال
در اولین ديدار نیم فصل دوم لیگ برتر  میهمان تیم استقلال خوزستان است
 
 
تاریخ برگزاری بازي:پنجشنبه 23 دي 95  -  ساعت 15:30
 
 
 

ا

دانلود گلهای بازی استقلال خوزستان و تراکتورسازی - لیگ برتر - پنجشنبه 23 دی 95 
نتیجه و خلاصه بازی استقلال خوزستان و تراکتورسازی 23 دی 95  
 نتيجه و خلاصه بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازي 23 دي 95
 
بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازي پنجشنبه 23 دي 95
 
نتيجه و خلاصه بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازي - لیگ برتر 95
 
دانلود گلهای بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازي - لیگ برتر - پنجشنبه 23 دي 95
 
 
تیم تراکتورسازي پس از پیروزی در نیمه نهایی جام حذفی و صعود به فینال
در اولین ديدار نیم فصل دوم لیگ برتر  میهمان تیم استقلال خوزستان است
 
 
تاریخ برگزاری بازي:پنجشنبه 23 دي 95  -  ساعت 15:30
 
 
 

ا

نتیجه و خلاصه بازی استقلال خوزستان و تراکتورسازی 23 دی 95 
نتیجه و خلاصه بازی استقلال خوزستان و تراکتورسازی  
 نتيجه و خلاصه بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازي 23 دي 95
 
بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازي پنجشنبه 23 دي 95
 
نتيجه و خلاصه بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازي - لیگ برتر 95
 
دانلود گلهای بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازي - لیگ برتر - پنجشنبه 23 دي 95
 
 
تیم تراکتورسازي پس از پیروزی در نیمه نهایی جام حذفی و صعود به فینال
در اولین ديدار نیم فصل دوم لیگ برتر  میهمان تیم استقلال خوزستان است
 
 
تاریخ برگزاری بازي:پنجشنبه 23 دي 95  -  ساعت 15:30
 
 
 

ا

نتیجه و خلاصه بازی استقلال خوزستان و تراکتورسازی 
خلاصه بازی استقلال خوزستان و تراکتورسازی 23 دی 95  
 نتيجه و خلاصه بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازي 23 دي 95
 
بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازي پنجشنبه 23 دي 95
 
نتيجه و خلاصه بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازي - لیگ برتر 95
 
دانلود گلهای بازي استقلال خوزستان و تراکتورسازي - لیگ برتر - پنجشنبه 23 دي 95
 
 
تیم تراکتورسازي پس از پیروزی در نیمه نهایی جام حذفی و صعود به فینال
در اولین ديدار نیم فصل دوم لیگ برتر  میهمان تیم استقلال خوزستان است
 
 
تاریخ برگزاری بازي:پنجشنبه 23 دي 95  -  ساعت 15:30
 
 
 

ا

خلاصه بازی استقلال خوزستان و تراکتورسازی 23 دی 95 
آرش افشین به استقلال خوزستان پیوست  
مهاجم تیم فوتبال استقلال تهران با فسخ قرارداد خود با این باشگاه ، برای نیم فصل دوم راهی استقلال خوزستان شد.
به گزارش فوتبال جهان ، آرش افشین که در ابتدای فصل به استقلال تهران پیوسته بود یکی از پر سر و صدا ترین بازيکنان نقل و انتقالات لقب گرفت و امید بسیاری می رفت تا در کنار کاوه رضایی، زوج هجومی قدرتمندي را برای آبی پوشان پایتخت تشکیل دهند اما او در نیم فصل اول چندان فرصت بازي و نمایش پیدا نکرد و کادر فنی  بازيکنان ديگری را به او ترجیح دادند و

آرش افشین به استقلال خوزستان پیوست 
نتیجه و خلاصه بازی نفت تهران و استقلال 23 دی 95  
 نتيجه و خلاصه بازي نفت تهران و استقلال 23 دي 95
 
بازي نفت تهران و استقلال پنجشنبه 23 دي 95
 
نتيجه و خلاصه بازي نفت تهران و استقلال - لیگ برتر 95
 
دانلود گلهای بازي نفت تهران و استقلال - لیگ برتر - پنجشنبه 23 دي 95
 
 
تیم نفت تهران پس از پیروزی در ديدار نیمه نهایی جام حذفی و سعود به فینال
برای ماندن در کورس قهرمانی لیگ برتر نیاز به برد مقابل استقلال دارد.
 
 
تاریخ برگزاری بازي:پنجشنبه 23 دي 95  -  ساعت 16:35
 
 
 
 
 
نتيجه بازي استقلال و نفت تهران 30 آذر 95 |

نتیجه و خلاصه بازی نفت تهران و استقلال 23 دی 95 
بازی سپاهان و استقلال یکشنبه 5 دی 95  
 نتيجه و خلاصه بازي سپاهان و استقلال یکشنبه 5 دي 95
 
بازي سپاهان و استقلال یکشنبه 5 دي 95
 
نتيجه و خلاصه بازي سپاهان و استقلال - لیگ برتر 95
 
دانلود گلهای بازي سپاهان و استقلال - لیگ برتر - یکشنبه 5 دي 95
 
 
استقلال در آخرین بازي نیم فصل اول میهمان تیم سپاهان می باشد
 
 
تاریخ برگزاری بازي:یکشنبه 5 دي 95  -  ساعت 14:30
 
 
 


استقلال تهران :: ورزش سه
www.varzesh3.com/team/استقلال
Translate this page
اخبار، بازي ها، برنامه بازي ها و ویديوهای تیم استقلال. ... 1395/10/05. سپاهان. است

بازی سپاهان و استقلال یکشنبه 5 دی 95 
جلال عبدی به سپاهان پیوست  
مدافع فصل پیش استقلال خوزستان به سپاهان پیوست.به گزارش فوتبال جهان ، جلال عبدي مدافع استقلال خوزستان به سپاهان پیوست.
به گزارش فارس ، عبدي نیم فصل اول مدافع استقلال خوزستان بود و ديروز با اعلام ویسی برای نیم فصل دوم رقابت های لیگ برتر راهی اصفهان شد.
چهارشنبه شب پدرو هنریکه مهاجم برزیلی سپاهان از این تیم جدا شده بود.

جلال عبدی به سپاهان پیوست 
مذاکره جدی سپاهان با طیبی  
باشگاه سپاهان مذاکرات جدي خود را با مدافع استقلال خوزستان آغاز کرده است.
به گزارش فوتبال جهان ، محمد طیبی که یکی از موثرترین بازيکنان استقلال خوزستان طی سال‌های اخیر بوده به دلیل مشکلات مالی این باشگاه ممکن است در ادامه فصل به تیم ديگری برود.
او که مورد توجه چند تیم قرار گرفته است دقایقی قبل به باشگاه سپاهان رفته تا صحبت‌های اولیه را مبنی بر حضورش در این تیم انجام دهد تا در صورت تعیین تکلیف باشگاه استقلال خوزستان و توافق با تیم اصفهانی، دو

مذاکره جدی سپاهان با طیبی 
رقم قرارداد زهیوی با استقلال چقدر است؟|آیا پیوستن زهیوی به استقلال رسمی شده است؟  
مهاجم استقلال خوزستان با باشگاه استقلال تهران به توافق شفاهی رسید.
به گزارش کاپ،رحیم زهیوی امشب در جلسه ای با حضور سید رضا افتخاری،مديرعامل باشگاه استقلال شرکت کرد و در این نشست برای عقد قرارداد با آبی پوشان به توافق رسید.
بر اساس این توافق وی قراردادي یک سال و نیمه با استقلال تهران امضا خواهد کرد.
زهیوی قرار است پس از فسخ قرارداد با استقلال خوزستان،به صورت رسمی قراردادش را با استقلال تهران ثبت کند.
بدين ترتیب نخستین بازيکنی که در فهرست مد

رقم قرارداد زهیوی با استقلال چقدر است؟|آیا پیوستن زهیوی به استقلال رسمی شده است؟ 
نامه رسمی فولاد برای جذب بیت سعید  
باشگاه
فولاد خوزستان با نظر نعیم سعداوی برای جذب حسن بیت سعید به استقلال
خوزستان نامه رسمی زده است.به گزارش ورزش 22،باشگاه فولاد خوزستان برای
جذب حسن بیت سعید وینگر تیم استقلال خوزستان نامه رسمی ارسال کرده است تا
این بازيکن را برای نیم فصل دوم به خدمت بگیرد.
ادامه مطلب

نامه رسمی فولاد برای جذب بیت سعید 
نتیجه و خلاصه بازی سپاهان و استقلال یکشنبه 5 دی 95 + فیم بازی  
 نتيجه و خلاصه بازي سپاهان و استقلال یکشنبه 5 دي 95
 
بازي سپاهان و استقلال یکشنبه 5 دي 95
 
نتيجه و خلاصه بازي سپاهان و استقلال - لیگ برتر 95
 
دانلود گلهای بازي سپاهان و استقلال - لیگ برتر - یکشنبه 5 دي 95
 
 
استقلال در آخرین بازي نیم فصل اول میهمان تیم سپاهان می باشد
 
 
تاریخ برگزاری بازي:یکشنبه 5 دي 95  -  ساعت 14:30
 
 
 


استقلال تهران :: ورزش سه
www.varzesh3.com/team/استقلال
Translate this page
اخبار، بازي ها، برنامه بازي ها و ویديوهای تیم استقلال. ... 1395/10/05. سپاهان. است

نتیجه و خلاصه بازی سپاهان و استقلال یکشنبه 5 دی 95 + فیم بازی 
سازمان لیگ از تغییر زمان دیدارهای پدیده - پرسپولیس و استقلال - تراکتورسازی خبر داد.  
تغییر در زمان برگزاری ديدارهای پديده - پرسپولیس و استقلال - تراکتورسازي

کمیته مسابقات سازمان لیگ از تغییر زمان ديدارهای پديده - پرسپولیس و استقلال - تراکتورسازي خبر داد.
به گزارش ایسنا به نقل از سازمان لیگ فوتبال ایران، کمیته مسابقات اعلام کرد با توجه به درخواست باشگاه پديده و موافقت باشگاه پرسپولیس ديدار این دو تیم در هفته سیزدهم لیگ برتر به جای روز پنجشنبه ۱۸ آذر ۹۵ روز جمعه ۱۹ آذر ۹۵  ساعت ۱۴ و ۱۰ دقیقه برگزار می‌شود.
همچنین ديدار دو تیم

سازمان لیگ از تغییر زمان دیدارهای پدیده - پرسپولیس و استقلال - تراکتورسازی خبر داد. 
بازی نفت تهران و استقلال پنجشنبه 23 دی 95  
 نتيجه و خلاصه بازي نفت تهران و استقلال 23 دي 95
 
بازي نفت تهران و استقلال پنجشنبه 23 دي 95
 
نتيجه و خلاصه بازي نفت تهران و استقلال - لیگ برتر 95
 
دانلود گلهای بازي نفت تهران و استقلال - لیگ برتر - پنجشنبه 23 دي 95
 
 
تیم نفت تهران پس از پیروزی در ديدار نیمه نهایی جام حذفی و سعود به فینال
برای ماندن در کورس قهرمانی لیگ برتر نیاز به برد مقابل استقلال دارد.
 
 
تاریخ برگزاری بازي:پنجشنبه 23 دي 95  -  ساعت 16:35
 
 
 
 
 
نتيجه بازي استقلال و نفت تهران 30 آذر 95 |

بازی نفت تهران و استقلال پنجشنبه 23 دی 95 
زهیوی همبازی پولادی در الشحانیه شد  
مهاجم سوسنگردي تیم استقلال خوزستان یک و نیم فصل پس از درخشش در سطح اول فوتبال ایران به باشگاه های قطری منتقل شد.
به گزارش فوتبال جهان ، رحیم زهیوی که روز گذشته از جمع ملی پوشان فوتبال ایران جدا شد تا برای مذاکره به قطر برود با قطعی شدن قراردادش بامداد فردا به مقصد دوحه پرواز خواهد کرد  تا آخرین فوتبالیست ایرانی حاضر در لیگ ستارگان قطر باشد.
تیم الشحانیه که مهرداد پولادي چپ ایرانی را در اختیار دارد، با مربیگری ایگور استیماچ سرمربی فصل پیش سپ

زهیوی همبازی پولادی در الشحانیه شد 
بازی نفت تهران و تراکتورسازی یکشنبه 5 دی 95  
 نتيجه و خلاصه بازي نفت تهران و تراکتورسازي یکشنبه 5 دي 95
 
بازي نفت تهران و تراکتورسازي یکشنبه 5 دي 95
 
نتيجه و خلاصه بازي نفت تهران و تراکتورسازي - لیگ برتر 95
 
دانلود گلهای بازي نفت تهران و تراکتورسازي - لیگ برتر - یکشنبه 5 دي 95
 
 
دو تیم بالا جدولی نفت تهران و تراکتورسازي در یک بازي حساس
در این هفته پایانی نیم فصل اول به مصاف یکديگر می روند
 
 
تاریخ برگزاری بازي:یکشنبه 5 دي 95  -  ساعت 15:00
 
 
 

تراکتورسازي تبریز :: ورزش سه
www.varzesh3.com/team/تراکتورسا

بازی نفت تهران و تراکتورسازی یکشنبه 5 دی 95 
سقوط آزاد استقلال با شکست برابر تراکتورسازی  
از هفته سیزدهم لیگ برتر کشورمان روز گذشته استقلال در آزادي پذیرای تراکتورسازي تبریز بود که این بازي در پایان با نتيجه 2 بر 1 به سود مهمان به پایان رسید. استقلال در این بازي در دقیقه 7 و از پاس اشتباه اخباری دروازه حریف توسط کاوه رضایی به گل رسید اما در نیمه مربیان دو بار توسط فرزاد حاتمی بازيکن اسبق خود، دروازه خود را باز شده ديد تا با یک سقوط آزاد از رده چهارم به رده هفتم تنزل پیدا کند.استقلال در این بازي باز هم مثل اکثر بازي هایی که در این فصل

سقوط آزاد استقلال با شکست برابر تراکتورسازی 
سقوط آزاد استقلال با شکست برابر تراکتورسازی  
از هفته سیزدهم لیگ برتر کشورمان روز گذشته استقلال در آزادي پذیرای تراکتورسازي تبریز بود که این بازي در پایان با نتيجه 2 بر 1 به سود مهمان به پایان رسید. استقلال در این بازي در دقیقه 7 و از پاس اشتباه اخباری دروازه حریف توسط کاوه رضایی به گل رسید اما در نیمه مربیان دو بار توسط فرزاد حاتمی بازيکن اسبق خود، دروازه خود را باز شده ديد تا با یک سقوط آزاد از رده چهارم به رده هفتم تنزل پیدا کند.استقلال در این بازي باز هم مثل اکثر بازي هایی که در این فصل

سقوط آزاد استقلال با شکست برابر تراکتورسازی 
آخرین وضعیت مدافع ملی پوش گلستانی از زبان مربی استقلال  
عزت پورقاز در دوراهی جدایی یا ماندن؛آخرین وضعیت مدافع ملی پوش گلستانی از زبان مربی استقلالعزت پورقاز برای جدایی یا ماندن در استقلال خوزستان خودش تصمیم نهایی را خواهد گرفت اما با حل مشکلات مالی به احتمال فراوان در این تیم می ماند.

آخرین وضعیت مدافع ملی پوش گلستانی از زبان مربی استقلال 
استقلال تهران و تراکتورسازی تبریز حساس ترین بازی لیگ برتر در هفته سیزدهم  
استقلال تهران و تراکتورسازي تبریز حساس ترین بازي لیگ برتر در هفته سیزدهم لیگ برتر

بازي تیم های تراکتور سازی و استقلال تهران بی شک حساس ترین بازي این هفته است .
برای خواندن تحلیل بازي و بازيکنان محروم و مصدوم دوتیم و اطلاعات کامل بازي ؛ حتما بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.
ادامه مطلب

استقلال تهران و تراکتورسازی تبریز حساس ترین بازی لیگ برتر در هفته سیزدهم 
نتیجه و خلاصه بازی تراکتورسازی و ذوب آهن جمعه 10 دی 95  
 نتيجه و خلاصه بازي تراکتورسازي و ذوب آهن جمعه 10 دي 95
 
بازي تراکتورسازي و ذوب آهن جمعه 10 دي 95
 
نتيجه و خلاصه بازي تراکتورسازي و ذوب آهن - جام حذفی 95
 
دانلود گلهای بازي تراکتورسازي و ذوب آهن - جام حذفی - جمعه 10 دي 95
 
 
ديدار دو تیم تراکتورسازي و ذوب آهن در جام حذفی
 
 
تاریخ برگزاری بازي:جمعه 10 دي 95  -  ساعت 14:00
 
 
 
 
نتيجه و خلاصه بازي تراکتورسازي و ذوب آهن - جام حذفی - جمعه 10 دي 95 ...

khabarsky.xyz/post/282493Translate this page
اخبار، بازي ها، برنامه بازي ها و وید

نتیجه و خلاصه بازی تراکتورسازی و ذوب آهن جمعه 10 دی 95 
برنامه بازی های هفته پانزدهم و نیم فصل لیگ برتر ایران فصل 95 96  
برنامه بازي های هفته 15 لیگ برتر ایران
برنامه بازي ها به همراه ساعت و زمان برگزاری در فصل 95-96
اخرین بازي های دور رفت لیگ برتر 16

جدول بازي های هفته 15

میزبان

میهمان

تاریخ
زمان
نفت تهران

تراکتورسازي تبریز

1395/10/05
15:00
پیکان تهرانبرنامه بازی های هفته پانزدهم و نیم فصل لیگ برتر ایران فصل 95 96 
در حاشیه دیدار استقلال ایران و تراکتورسازی آذربایجان  
بازي بزرگ هفته سیزدهم لیگ برتر بین استقلال و تراکتورسازي به پایان رسید و سهم هوادارانی که در سرمای استخوان سوز تهران خود را به آزادي رسانده بودند چیزی جز سرخوردگی و نا امیدي نبود.استقلال در این بازي چیزی جز یک اسم بزرگ نبود و از ارایه بازي خبری نبود.منصوریان حتی برای دلخوشی هوادران هم بود هیچ سعی و تلاشی نکرد و تعویض هایی که انجام داد هیچ جنبه فنی نداشت و یا آنقدر دير انجام شد که به کار تیم نیامد.به نظر می رسد منصوریان بجای تمرکز به مسایل فنی

در حاشیه دیدار استقلال ایران و تراکتورسازی آذربایجان 
در حاشیه دیدار استقلال ایران و تراکتورسازی آذربایجان  
بازي بزرگ هفته سیزدهم لیگ برتر بین استقلال و تراکتورسازي به پایان رسید و سهم هوادارانی که در سرمای استخوان سوز تهران خود را به آزادي رسانده بودند چیزی جز سرخوردگی و نا امیدي نبود.استقلال در این بازي چیزی جز یک اسم بزرگ نبود و از ارایه بازي خبری نبود.منصوریان حتی برای دلخوشی هوادران هم بود هیچ سعی و تلاشی نکرد و تعویض هایی که انجام داد هیچ جنبه فنی نداشت و یا آنقدر دير انجام شد که به کار تیم نیامد.به نظر می رسد منصوریان بجای تمرکز به مسایل فنی

در حاشیه دیدار استقلال ایران و تراکتورسازی آذربایجان 
نتیجه و خلاصه بازی ذوب آهن و تراکتورسازی - جام حذفی - شنبه 11 دی 95  
 نتيجه و خلاصه بازي تراکتورسازي و ذوب آهن شنبه 11 دي 95
 
بازي تراکتورسازي و ذوب آهن شنبه 11 دي 95
 
نتيجه و خلاصه بازي تراکتورسازي و ذوب آهن - جام حذفی 95
 
دانلود گلهای بازي تراکتورسازي و ذوب آهن - جام حذفی - شنبه 11 دي 95
 
 
ديدار دو تیم تراکتورسازي و ذوب آهن در جام حذفی
 
 
تاریخ برگزاری بازي:شنبه 11 دي 95  -  ساعت 14:30
 
 
 

 
 

نتیجه و خلاصه بازی ذوب آهن و تراکتورسازی - جام حذفی - شنبه 11 دی 95 
نتیجه و خلاصه بازی تراکتورسازی و ذوب آهن شنبه 11 دی 95  
 نتيجه و خلاصه بازي ذوب آهن و تراکتورسازي شنبه 11 دي 95
 
بازي ذوب آهن و تراکتورسازي شنبه 11 دي 95
 
نتيجه و خلاصه بازي ذوب آهن و تراکتورسازي - جام حذفی 95
 
دانلود گلهای بازي ذوب آهن و تراکتورسازي - جام حذفی - شنبه 11 دي 95
 
 
ديدار دو تیم ذوب آهن و تراکتورسازي در جام حذفی
 
 
تاریخ برگزاری بازي:شنبه 11 دي 95  -  ساعت 14:30
 
 
 

تراکتورسازي تبریز :: ورزش سه
www.varzesh3.com/team/تراکتورسازي
Translate this page
اخبار، بازي ها، برنامه بازي ها و ویديوهای تیم تراکتورسازي. ... 1395/10/1

نتیجه و خلاصه بازی تراکتورسازی و ذوب آهن شنبه 11 دی 95 
دانلود گلهای بازی ذوب آهن و تراکتورسازی - جام حذفی - شنبه 11 دی 95  
 نتيجه و خلاصه بازي ذوب آهن و تراکتورسازي شنبه 11 دي 95
 
بازي ذوب آهن و تراکتورسازي شنبه 11 دي 95
 
نتيجه و خلاصه بازي ذوب آهن و تراکتورسازي - جام حذفی 95
 
دانلود گلهای بازي ذوب آهن و تراکتورسازي - جام حذفی - شنبه 11 دي 95
 
 
ديدار دو تیم ذوب آهن و تراکتورسازي در جام حذفی
 
 
تاریخ برگزاری بازي:شنبه 11 دي 95  -  ساعت 14:30
 
 
 
تراکتورسازي تبریز :: ورزش سه
www.varzesh3.com/team/تراکتورسازي
Translate this page
اخبار، بازي ها، برنامه بازي ها و ویديوهای تیم تراکتورسازي. ... 1395/10/11

دانلود گلهای بازی ذوب آهن و تراکتورسازی - جام حذفی - شنبه 11 دی 95 
نتیجه و خلاصه بازی نفت تهران و تراکتورسازی یکشنبه 5 دی 95 + فیلم بازی  
 نتيجه و خلاصه بازي نفت تهران و تراکتورسازي یکشنبه 5 دي 95
 
بازي نفت تهران و تراکتورسازي یکشنبه 5 دي 95
 
نتيجه و خلاصه بازي نفت تهران و تراکتورسازي - لیگ برتر 95
 
دانلود گلهای بازي نفت تهران و تراکتورسازي - لیگ برتر - یکشنبه 5 دي 95
 
 
دو تیم بالا جدولی نفت تهران و تراکتورسازي در یک بازي حساس
در این هفته پایانی نیم فصل اول به مصاف یکديگر می روند
 
 
تاریخ برگزاری بازي:یکشنبه 5 دي 95  -  ساعت 15:00
 
 
 

تراکتورسازي تبریز :: ورزش سه
www.varzesh3.com/team/تراکتورسا

نتیجه و خلاصه بازی نفت تهران و تراکتورسازی یکشنبه 5 دی 95 + فیلم بازی 
پیشنهاد پرسپولیس به سروش رفیعی  
 

 

 
سروش رفیعی شب قبل از بازي با استقلال به پیشنهاد فردي که قصد داشت او را پرسپولیسی کند، پاسخ منفی داد.
 
 سروش رفیعی هافبک کلیدي تراکتورسازي تبریز نیم فصل سربازي اش تمام می شود و علاوه بر خود تراکتور تیم های فولاد، استقلال و پرسپولیس دنبال او هستند.سروش خودش بعد از بازي استقلال و تراکتور اعلام کرد اولویت اولش بازي در اروپا و لژیونر شدن است با این حال فردي قصد داشت شب بازي با استقلال بله را از این بازيکن برای حضور در پرسپولیس بگیرد!
 
شب د

پیشنهاد پرسپولیس به سروش رفیعی 
پیشنهاد پرسپولیس به سروش رفیعی  
 

 

 
سروش رفیعی شب قبل از بازي با استقلال به پیشنهاد فردي که قصد داشت او را پرسپولیسی کند، پاسخ منفی داد.
 
 سروش رفیعی هافبک کلیدي تراکتورسازي تبریز نیم فصل سربازي اش تمام می شود و علاوه بر خود تراکتور تیم های فولاد، استقلال و پرسپولیس دنبال او هستند.سروش خودش بعد از بازي استقلال و تراکتور اعلام کرد اولویت اولش بازي در اروپا و لژیونر شدن است با این حال فردي قصد داشت شب بازي با استقلال بله را از این بازيکن برای حضور در پرسپولیس بگیرد!
 
شب د

پیشنهاد پرسپولیس به سروش رفیعی 
نتیجه و خلاصه بازی سپاهان و نفت تهران جمعه 10 دی 95  
 نتيجه و خلاصه بازي سپاهان و نفت تهران جمعه 10 دي 95
 
بازي سپاهان و نفت تهران جمعه 10 دي 95
 
نتيجه و خلاصه بازي سپاهان و نفت تهران - جام حذفی 95
 
دانلود گلهای بازي سپاهان و نفت تهران - جام حذفی - جمعه 10 دي 95
 
 
ديدار دو تیم سپاهان و نفت تهران در جام حذفی
 
 
تاریخ برگزاری بازي:جمعه 10 دي 95  -  ساعت 14:00
 
 
 
 
نفت تهران :: ورزش سه

www.varzesh3.com/team/نفت-تهرانTranslate this page
اخبار، بازي ها، برنامه بازي ها و ویديوهای تیم نفت تهران. ... لیگ برتر جام خلیج فارس. 1395/10/10. سپ

نتیجه و خلاصه بازی سپاهان و نفت تهران جمعه 10 دی 95 
اخبار استقلال ازسایت فیفادی  
::اخبار استقلال ازسایت فیفادي ::

توفیقی:منصوریان درباره منتظری درخواستی نداده است./
 
مظلومی:به بازي فصل پیش برنمی گردم/بازي جمعه جنجالی نمی شود./
 
آمار رحمتی در استقلال/ ۱۵۹ بازي و ۷۳ کلین شیت./
 
رأی اولیه ديدار صبا و استقلال؛ مربیان استقلال تهران و صبای قم محروم شدند./
 
علاقه همه کاره پرسپولیس به استقلال و مجیدي+تصاویر./
 
احتمال افزایش محرومیت متخلفان ديدار صبا و استقلال./
 
۶ دلیل برای حساسیت ديدار استقلالتراکتورسازي./
 
مصدومیت آقایی،

اخبار استقلال ازسایت فیفادی  
دانلود مقاله بررسی رفتار کلی قابهای میان پر تحت اثر نیروهای جانبی  
دانلود مقاله بررسی رفتار کلی قابهای میان پر تحت اثر نیروهای جانبی


;
;
;
;
;
;
;
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات:17
چکیده:قاب میان پر عبارتست از قابی که درون آن با مصالح بنائی پر شده باشد، وجود همین میانقاب باعث تغییر رفتار سازه تحت اثر بارهای جانبی می‌گردد. افزایش سختی و مقاومت در این نوع قابها بسیار حائز اهمیت بوده و بدين لحاظ در دهه‌های اخیر تحقیقات فراوانی در زمینه های مختلف اثر میانقابها بر رفتار سازه‌ها انجام شده است . اثرات

دانلود مقاله بررسی رفتار کلی قابهای میان پر تحت اثر نیروهای جانبی 
  

محل قرارگیری آمارگیر www.neginpop.ir

پاپ کده | کسب درآمد از پاپ آپ چیست , کسب درآمد از پاپ آپ در بلاگفا , کسب درامد از پاپ آپ خارجی , کسب درآمد با پاپ آپ , اس پاپ آپ - سیستم کسب درآمد از پاپ آپ , کسب درآمد ازطریق پاپ آپ , کسب درآمد از اینترنت پاپ آپ , کسب درامد اینترنتی پاپ اپ , اموزش کسب درامد از پاپ اپ , نحوه کسب درامد از پاپ اپ , کسب درآمد از پاپ آپ , بهترین سایت کسب درآمد از پاپ آپ , اسکریپت کسب درآمد از پاپ آپ , سیستم کسب درآمد از پاپ آپ , کسب درآمد از طریق پاپ آپ , کسب درامد از پاپ اپ فیس نما , بهترین سایت های کسب درآمد از پاپ آپ , کسب درآمد بالا از پاپ آپ , بیشترین کسب درامد از پاپ اپ , کسب درآمد از بهترین پاپ آپ ها , بهترین سیستم کسب درآمد از پاپ آپ , چگونه از پاپ اپ کسب درامد کنیم , نحوه کسب درآمد از طریق پاپ آپ , کسب درامد از طریق پاپ آپ - poppop , معرفی سایت های کسب درآمد از پاپ آپ , معرفی سیستم کسب درآمد از پاپ آپ , سامانه کسب درآمد از پاپ آپ , سایت کسب درآمد از پاپ آپ , سیستم کسب درآمد از طریق پاپ آپ , کسب درآمد از راه پاپ آپ , سایت کسب درآمد از پاپ آپ شرکت راه گستر قرن , چگونگی کسب درآمد از پاپ آپ , کسب درآمد از تبلیغات پاپ آپ